Om det kun refereres til måned vil nærmere tidspunkt, ved behov, komme senere.

Dato

Aktivitet

1.januar

Påmelding A-lag

Januar

Styremøte

1.februar

Påmelding av Junior, gutter, jenter, smågutter og småjenter

Februar

Årsmøte

1.mars

Påmelding til kretsen for Sporty Cup

15.mars

Frist for søknad om driftstilskudd - kommunen

Mars

Vårkamper

April

Vårkamper

April

Styremøte

26 April Fellesdugnad på anlegget

15.april

Kontingent

1.mai                               

Påmeldingsfrist for Håndball sesongen 2014 - 2015

Mai

Styremøte

14. Mai

Første seriekamp A-laget

27. Mai

Aktivitetsturnering 6-7 åringer fra kl17:30 til kl19:30

Juni

Styremøte

 

 

7.juni

Sporty-CUP arrangeres på Sporty Idrettsplass (fotball). 

G06 5er fotball, G07 5er fotball, G08 5er fotball, G09 5er fotball, G10 5er fotball, 

G11 7er fotball 

G12 7er fotball

17.juni

Treningsavgift

August

Styremøte

8-10 August

Sandar-CUP arrangeres på Sporty Idrettsplass (fotball).

August

Verningen Dagen

 

 

Oktober

Fellesdugnad på anlegget

Oktober

Avslutning for ald.bestemte lag

Oktober

Styremøte

November

Sporty Kalender 2015

 

 

Hele året

Papirsalg: Salg av toalettpapir, kjøkkenruller, senterruller til inntekt for Sporty IL. Dette er en abonnementsordning med levering ca hver 2 mnd. Man står fritt til å avbestille hvis man ikke trenger.